Od początku działalności, od roku 2000, firma POL-KONGRES PROJEKT dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie obsługi tłumaczeń symultanicznych (kabinowych). Dysponujemy najwyższej klasy systemami do tłumaczenia symultanicznego (kabinowego) - sprzętem pozwalającym obsłużyć wiele konferencji jednocześnie, w których zainteresowanych przekładem językowych jest od dwóch do kilku tysięcy osób. Jesteśmy bezpośrednim usługodawcą w tym zakresie - dysponujemy profesjonalnym sprzętem - urządzeniami najwyższej światowej klasy, konfigurujemy i przedstawiamy najlepsze rozwiązania techniczne, gwarantujemy wyszkoloną, kulturalną i estetycznie ubraną kadrę techniczną.

Usługi wykonujemy w oparciu o sprzęt zaliczany do najlepszych dedykowanych urządzeń dostępnych na rynkach światowych - cyfrowe systemy Bosch Integrus oraz Bosch/Philips DCN (Digital Congress Network).

Dla potrzeb tłumaczeń symultanicznych tylko w jedną stronę (na jeden język), dla niewielkiej grupy osób udostępniamy naszym klientom profesjonalne bezprzewodowe zestawy Infoport-Tourguide firmy Sennheiser do tzw. szeptanki - tłumaczeń "szeptanych" realizowanych z zastosowaniem najwyższej klasy mikrofonów bezprzewodowych oraz bezprzewodowych odbiorników ze słuchawkami.

Oferta firmy POL-KONGRES PROJEKT obejmuje także, oprócz sprzętu do tłumaczeń, wszystkie aspekty związane z organizacją tłumaczeń symultanicznych - profesjonalnych, posługujących się terminologią danej konferencji tłumaczy symultanicznych oraz dedykowanymi systemami nagłośnieniowymi wraz ze stałą profesjonalną obsługą techniczną podczas trwania tłumaczeń.

Z naszych usług korzystają regularnie:
 • organizatorzy małych konferencji, spotkań i szkoleń
 • organizatorzy konferencji, kongresów i sympozjów z wieloma językami tłumaczonymi
 • organizatorzy kongresów i sympozjów medycznych (nawet dla ponad 1000 uczestników)
 • firmy farmaceutyczne dla potrzeb szkoleń i wykładów podczas kongresów medycznych
 • agencje tłumaczeniowe, eventowe oraz PR
 • instytucje samorządowe - urzędy Marszałkowie, Miejskie, Wojewódzkie
 • instytucje rządowe - ministerstwa, Kancelaria Premiera RP, Kancelaria Prezydenta RP
 • instytucje unijne - Rada Europy, Komisje i Komitety Unii Europejskiej (zapewniamy systemy zgodne z normami ISO)
 • telewizje - nagrywanie oraz emisje "na żywo" programów z udziałem gości obcojęzycznych
 • tłumacze symultaniczni

Usługi wykonujemy na terenie całej Polski, jak również na terenie Europy.

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilka tysięcy realizacji z użyciem systemów do tłumaczeń symultanicznych, dos tarczając tym samym tłumaczenie kilkuset tysiącom odbiorców.

Więcej o naszych realizacjach w tym zakresie można przeczytać w REFERENCJACH

Organizatorom nie mającym dużego doświadczenia z systemami do tłumaczeń symultanicznych, chcącym dowiedzieć się więcej o nich:
 • kiedy należy rozważyć potrzebę ich stosowania,
 • jakie są zalety tego rozwiązania,
 • jakie elementy techniczne i organizacyjne są ważne, a jakie niezbędne do przeprowadzenia tłumaczeń symultanicznych
 • w jaki sposób należy dobrać odpowiedni system
 • o czym należy pamiętać organizując tłumaczenia symultaniczne
polecamy przeczytanie najczęściej zadawanych pytań, znajdujących się poniżej.

Bardzo wielu organizatorów konferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń z udziałem gości zagranicznych zastanawia się czy potrzeba, czy warto, czy należy zapewnić tłumaczenie symultaniczne...? A może wystarczy tłumacz, który będzie tłumaczyć (konsekutywnie) mówcę przerywając mu po kilku zdaniach?

Jest to dosłownie tożsame z rozważaniem, czy wyświetlać prezentacje z komputera poprzez projektor multimedialny na ekranie, czy może wystarczy zapewnić flipchart i rysować każdy slajd ręcznie na kartkach papieru? Odpowiedź jest oczywista...

Najczęściej zadawane pytania

 • Czym są tłumaczenia symultaniczne? +

  jest to bezpośredni przekaz aktualnej wypowiedzi mówcy (nieistotne z jakiego języka) w czasie rzeczywistym, bez przerywania tej wypowiedzi na inny lub wiele innych języków (nieistotne ile i jakich) przez tłumaczy, z użyciem specjalistycznego, dedykowanego sprzętu.

 • Za pomocą jakiego sprzętu realizuje się tłumaczenia symultaniczne? +

  Do profesjonalnego wykonania tłumaczeń symultanicznych powinno stosować się dedykowane urządzenia.

  Podstawowe elementy, które powinny być zastosowane:

  Kabiny dla tłumaczy:

  Najczęściej dwuosobowe - tłumacze pracują w parze, zmieniając się średnio co 20 minut, współpracując ze sobą podczas tłumaczenia. Przy większej ilości języków tłumaczonych stosuje się także kabiny trzy- ,a na nawet czteroosobowe (szczególnie w konferencjach instytucji europejskich – komisje, komitety, Rada i Parlament UE)

  Pulpity tłumaczy:

  Indywidualne programowane pulpity ze słuchawkami, pozwalające tłumaczom odsłuchiwać wypowiedzi mówców lub tłumaczenie z innej kabiny, z wbudowanym mikrofonem oraz włącznikiem/wyciszeniem mikrofonu i przełącznikiem języka (kanału) aktualnie tłumaczonego

  Jednostka centralna:

  Moduł odpowiedzialny za sterowanie zaprogramowanymi funkcjami systemu do tłumaczeń

  Nadajnik/transmiter:

  Moduł niezbędny do przyjęcia sygnału z jednostki centralnej w celu podziału go na zaprogramowaną ilość kanałów i dystrybucji ich do promienników podczerwieni

  Promienniki podczerwieni:

  Elementy odpowiadające za bezprzewodowe (za pomocą światła podczerwonego) przesyłanie wszystkich języków do indywidualnych odbiorników ze słuchawkami

  Odbiorniki ze słuchawkami:

  Indywidualne urządzenia, z których korzystają wszyscy uczestnicy zainteresowani przekładem języka obcego na język znany, umożliwiające swobodny wybór języka (kanału) oraz indywidualną regulację głośności na słuchawkach

  ZESTAW DO TŁUMACZEŃ SZEPTANYCH:

  Profesjonalne bezprzewodowe zestawy - mikrofon do ręki lub nagłowny dla tłumacza oraz odbiorniki ze słuchawkami dla gości obcojęzycznych - umożliwiające tłumaczenie symultaniczne w jedną stronę (np. z języka polskiego na język obcy lub odwrotnie) bez użycia kabiny. Rozwiązanie to wymaga mówienia przyciszonym głosem, stąd nazwa "tłumaczenia szeptane". Więcej o zestawie można przeczytać tutaj

 • Kiedy należy rozważyć potrzebę zastosowania rozwiązania, jakim są tłumaczenia symultaniczne? +

  Tłumaczenia symultaniczne powinny być stosowane zawsze podczas konferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń, spotkań, czy wideokonferencji z udziałem nawet niewielkiej grupy gości zagranicznych, a w przypadku wykładów w języku obcym nawet przy jednym prelegencie obcojęzycznym. Bezwzględnie należy zapewnić tłumaczenia symultaniczne, jeśli podczas wydarzenia uczestnicy posługiwać się będą w więcej, niż dwóch językach. Częstym błędem organizacyjnym jest uzależnianie zapewnienia tłumaczenia symultanicznego od ilość gości i/lub prelegentów zagranicznych. A są to osoby, które będą mogły w pełni uczestniczyć w konferencji, jeśli będą rozumiały treść wszystkich wypowiedzi, będą też mogły zadawać pytania i na nie odpowiadać - taką swobodę zapewnią tylko tłumaczenia symultaniczne.

 • Jakie są zalety tego rozwiązania? +

  Oczywistą zaletą jest oczywiście pełna komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami spotkania niezależnie, w jakim języku są wygłaszane wypowiedzi. Kolejnym, ważnym dla uczestników aspektem jest możliwość wypowiedzi w języku ojczystym – fakt ten sprawia, że wypowiedzi są jasne, czytelne, zrozumiałe, a zdania rozbudowane, często z wplecionym humorem, co uatrakcyjnia przekaz treści.

  Jest też bardzo pozytywny aspekt, niejednokrotnie kluczowy, który bardzo często nie jest uwzględniany przez organizatorów – tłumaczenia symultaniczne, w przeciwieństwie do tłumaczeń konsekutywnych (mówca mówi kilka zdań, a następnie tłumacz je tłumaczy), nie wydłużają dwukrotnie czasu konferencji lub nie skracają o połowę zaplanowanego czasu na prelekcje i dyskusje!

 • Jakie elementy techniczne są niezbędne do przeprowadzenia tłumaczeń symultanicznych? +

  Aby tłumaczenia symultaniczne mogły być przeprowadzone jest ważnych kilka aspektów technicznych oraz organizacyjnych, o których zapewnieniu powinien pomyśleć organizator:

  Nagłośnienie

  to podstawowy element niezbędny do przeprowadzenia tłumaczeń symultanicznych. Tylko i wyłącznie sprawny i dobrze zestrojony i profesjonalnie obsługiwany podczas konferencji system nagłośnieniowy z odpowiednio dobraną ilością i rodzajem mikrofonów, umożliwiający podłączenie do niego zestawu do tłumaczeń symultanicznych pozwoli tłumaczom na dobre zrozumienie wypowiedzi, a tym samym rzetelny przekład.

  Podczas tłumaczeń symultanicznych wszystkie osoby powinny mówić do mikrofonu. Aby sprawnie i płynnie prowadzić wypowiedzi i dyskusje należy zapewnić co najmniej 2 mikrofony, najlepiej bezprzewodowe (małe szkolenia), ale zalecane jest stosowanie co najmniej 3-4 mikrofonów bezprzewodowych lub przy spotkaniach przy stole konferencyjnym ustawionym w literę U – profesjonalnego systemu dyskusyjnego.

  Jeśli sala konferencyjna jest wyposażona w nagłośnienie kluczowym jest uzgodnienie z jego włodarzem, czy istnieje możliwość podłączenia do niego zestawu do tłumaczeń, czy system ten jest wyposażony w odpowiednią ilość i rodzaj mikrofonów oraz czy będzie zapewniona profesjonalna obsługa zestawu podczas tłumaczeń symultanicznych? Jeśli któraś z odpowiedzi brzmieć będzie „NIE” sugerujemy, dla potrzeb tłumaczeń, ale też uczestników konferencji, zamówienie nagłośnienia wraz z systemem do tłumaczeń symultanicznych.

  Miejsce na sali dla potrzeb elementów technicznych

  Jedna kabina tłumaczy ma wymiar w podstawie, wg norm ISO, 160x160 cm. Do kabiny przez drzwi muszą wchodzić i wychodzić tłumacze, obok musi być też ustawiony stół z urządzeniami sterującymi systemem do tłumaczeń i krzesłem dla technika.

  Oznacza to, że minimalne miejsce dla systemu z jedną kabiną (2 języki tłumaczone, np. polski i angielski) i zapewnieniem wokół sprzętu komunikacji dla uczestników, to 320x320 cm.
  Podczas tłumaczeń z większą ilością języków niezbędna ilość miejsca zwiększać się będzie (pierwszy wymiar) o 160 cm przy każdym kolejnym języku.

  Lokalizacja kabin dla tłumaczy

  Kabiny, jeśli tylko to możliwe, powinny być ustawione z tyłu sali konferencyjnej, za rzędami krzeseł tak, aby tłumacze widzieli ekran (-y), osoby zabierające głos z sali, ale przede wszystkim prelegentów przy mównicy oraz osoby przy stole prezydialnym.

  Takie ustawienie jest oczekiwane, a nawet wymagane przez tłumaczy i wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być oczywiste, aby były przez nich akceptowalne.

  W przypadku braku możliwości ustawienia kabin (-y) w sposób umożliwiający tłumaczom bezpośredni widok na ekran lub w przypadku bardzo słabej widoczności wyświetlanych prezentacji (zbyt duża odległość od ekranu, zbyt duży kąt, elementy zasłaniające ekran) należy zastosować w kabinach podgląd na monitorach prezentacji, które są wyświetlane na ekranie.

 • Jakie elementy techniczne są niezbędne do przeprowadzenia tłumaczeń symultanicznych? +

  Aby tłumaczenia symultaniczne mogły być przeprowadzone jest ważnych kilka aspektów technicznych oraz organizacyjnych, o których zapewnieniu powinien pomyśleć organizator:

  Nagłośnienie

  to podstawowy element niezbędny do przeprowadzenia tłumaczeń symultanicznych. Tylko i wyłącznie sprawny i dobrze zestrojony i profesjonalnie obsługiwany podczas konferencji system nagłośnieniowy z odpowiednio dobraną ilością i rodzajem mikrofonów, umożliwiający podłączenie do niego zestawu do tłumaczeń symultanicznych pozwoli tłumaczom na dobre zrozumienie wypowiedzi, a tym samym rzetelny przekład.

  Podczas tłumaczeń symultanicznych wszystkie osoby powinny mówić do mikrofonu. Aby sprawnie i płynnie prowadzić wypowiedzi i dyskusje należy zapewnić co najmniej 2 mikrofony, najlepiej bezprzewodowe (małe szkolenia), ale zalecane jest stosowanie co najmniej 3-4 mikrofonów bezprzewodowych lub przy spotkaniach przy stole konferencyjnym ustawionym w literę U – profesjonalnego systemu dyskusyjnego.

  Jeśli sala konferencyjna jest wyposażona w nagłośnienie kluczowym jest uzgodnienie z jego włodarzem, czy istnieje możliwość podłączenia do niego zestawu do tłumaczeń, czy system ten jest wyposażony w odpowiednią ilość i rodzaj mikrofonów oraz czy będzie zapewniona profesjonalna obsługa zestawu podczas tłumaczeń symultanicznych? Jeśli któraś z odpowiedzi brzmieć będzie „NIE” sugerujemy, dla potrzeb tłumaczeń, ale też uczestników konferencji, zamówienie nagłośnienia wraz z systemem do tłumaczeń symultanicznych.

  Miejsce na sali dla potrzeb elementów technicznych

  Jedna kabina tłumaczy ma wymiar w podstawie, wg norm ISO, 160x160 cm. Do kabiny przez drzwi muszą wchodzić i wychodzić tłumacze, obok musi być też ustawiony stół z urządzeniami sterującymi systemem do tłumaczeń i krzesłem dla technika.

  Oznacza to, że minimalne miejsce dla systemu z jedną kabiną (2 języki tłumaczone, np. polski i angielski) i zapewnieniem wokół sprzętu komunikacji dla uczestników, to 320x320 cm.
  Podczas tłumaczeń z większą ilością języków niezbędna ilość miejsca zwiększać się będzie (pierwszy wymiar) o 160 cm przy każdym kolejnym języku.

  Lokalizacja kabin dla tłumaczy

  Kabiny, jeśli tylko to możliwe, powinny być ustawione z tyłu sali konferencyjnej, za rzędami krzeseł tak, aby tłumacze widzieli ekran (-y), osoby zabierające głos z sali, ale przede wszystkim prelegentów przy mównicy oraz osoby przy stole prezydialnym.

  Takie ustawienie jest oczekiwane, a nawet wymagane przez tłumaczy i wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być oczywiste, aby były przez nich akceptowalne.

  W przypadku braku możliwości ustawienia kabin (-y) w sposób umożliwiający tłumaczom bezpośredni widok na ekran lub w przypadku bardzo słabej widoczności wyświetlanych prezentacji (zbyt duża odległość od ekranu, zbyt duży kąt, elementy zasłaniające ekran) należy zastosować w kabinach podgląd na monitorach prezentacji, które są wyświetlane na ekranie.

 • O czym należy pamiętać organizując tłumaczenia symultaniczne? +

  Organizując tłumaczenia symultaniczne należy, oprócz spraw technicznych, pomyśleć o kilku elementach organizacyjnych.

  Tłumacze symultaniczni

  Sprzęt do tłumaczeń sam nie tłumaczy, a niestety są organizatorzy przekonani, że właśnie tak jest! Organizując tłumaczenia symultaniczne należy pamiętać, aby zapewnić profesjonalnych! tłumaczy symultanicznych.
  To bardzo ważny aspekt - profesjonalni tłumacze symultaniczni to osoby, od których zależy jakość i sprawność tłumaczenia oraz kierowanie odpowiedniej wersji językowej na właściwy kanał, więc nie należy podczas ich wyboru kierować się wyłącznie ceną.

  Dostęp do sali dla potrzeb wykonania montażu sprzętu

  Bardzo często zdarza się, że organizatorzy podczas rezerwacji sali konferencyjnej planują, że montaż systemu do tłumaczeń symultanicznych wykonany zostanie przed samym rozpoczęciem imprezy.

  Jeśli impreza z tłumaczeniami symultanicznymi rozpoczyna się w godzinach przedpołudniowych, lub odbywa się poza miastem, w którym firma techniczna ma swoją siedzibę, to montaż sprzętu, jeśli to tylko jest możliwe, powinien być wykonywany w dniu poprzedzającym ją. I jest to w interesie organizatora, gdyż mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności, np. awaria samochodu, usterka podczas załadunku/rozładunku, transportu lub montażu jednego z elementów sterujących, brak (pomimo zapewnień organizatora) możliwości połączenia zestawu z nagłośnieniem, a nawet brak możliwości ustawienia kabiny dla tłumaczy na sali konferencyjnej, które wymagać będą czasu na ich rozwiązanie - jeśli tego czasu nie będzie, tłumaczenia symultaniczne mogą się nie odbyć!

  Sposób dystrybucji wśród uczestników odbiorników ze słuchawkami do tłumaczeń

  ten ważny element jest bardzo często pomijany podczas uzgodnień przedkonferencyjnych, a potrafi wywołać niemałe zamieszanie i podirytowanie.

  Oprócz decyzji określających, kto będzie zajmować się dystrybucją urządzeń - osoby ze strony organizatora, czy osoby zapewnione przez firmę techniczną, należy jednoznacznie ustalić, na jakich zasadach uczestnicy zainteresowani tłumaczeniem będą pobierać urządzenia - w sposób ewidencjonowany (np. lista uczestników, dokument tożsamości), czy nie.

 • Czy zastosowanie tłumaczeń symultanicznych ma minusy? +

  Jednym minusem, który - warto zauważyć - nie dotyczy tylko tłumaczeń, lecz organizacji wszystkich elementów eventu, są środki finansowe, które należy na ten cel przeznaczyć.

 • 1

Galeria wykonanych rezalizacji

Ta strona używa plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie wyłączyłeś COOKIES w Swojej przeglądarce, nasza strona będzie używała ich zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami sieciowymi. Ich celem jest identyfikacja komputera użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celu gromadzenia danych statystycznych.